Directors
 • LI Deyu Director

  +86 10 8233 8051

  deyuli@buaa.edu.cn

 • LU Ying Deputy Director: partnerships, programs, overseas expertise introduction

  +86 10 8231 5838

  ly@buaa.edu.cn

International Partnerships and Programs
 • GAO Yuan Head of Office, International Partnership & Relations. North, Central and Eastern Europe

  +86 10 8231 5847

  gaoyuan@buaa.edu.cn

 • NIU Miaozhuo France, Spain, Belgium, Portugal

  +86 10 8231 5478

  niumz@buaa.edu.cn

 • CHEN Chao Italy and Greece

  +86 10 8233 3103

  chenchaocc@buaa.edu.cn

 • CAO Qizheng Asia, Oceania, Africa

  +86 10 8233 8394

  caoqizheng@buaa.edu.cn

 • ZHOU Mi North and South Americas

  +86 10 8231 5481

  zhoumi@buaa.edu.cn

 • XIA Daiyun Hong Kong, Macau & Taiwan Affairs

  +86 10 8233 8014

  daiyunx@buaa.edu.cn

 • WANG Lingpei Russia, Ukraine, Belarus

  +86 10 8233 9376

  wanglingpei@buaa.edu.cn

 • QIU Zhichao Program Manager

  +86 10 8231 3196

  qiuzhichao@buaa.edu.cn

 • LEI Yiming Program Manager

  +86 10 8231 3103

  leyemine@163.com

International Faculty and Scholars
 • CHEN Cui Head of Office

  +86 10 8231 7687

  chencui@buaa.edu.cn

 • WANG Lingpei International faculty, OEI programs, honorary titles, international conferences

  +86 10 8233 9376

  wanglingpei@buaa.edu.cn

 • WANG Yiqing International faculty, OEI programs, honorary titles, international conferences

  +86 10 8231 6020

  wangyiqing@buaa.edu.cn

 • QU Yue Program Manager

  +86 10 8231 3662

  quyue2015@buaa.edu.cn

Travel Authorization and Services
 • JIANG Yue Head of Office

  +86 10 8233 8759

  jiangyue@buaa.edu.cn

 • LI Feifei Program Manager

  +86 10 8233 7688

  cgk@buaa.edu.cn

 • SUN Fangyue Program Manager

  +86 10 8233 6229

  cgk@buaa.edu.cn

 • LI Yuhan Program Manager

  +86 10 8233 8553

  cgk@buaa.edu.cn

 • GUO Mengzhe Program Manager

  +86 10 8233 8050

  cgk@buaa.edu.cn

 • LI Dong Program Manager

  +86 10 8233 8258

  cgk@buaa.edu.cn