Directors
 • LI Deyu Director

  +86 10 8233 8051

  deyuli@buaa.edu.cn

 • LU Ying Deputy Director: partnerships, programs, overseas expertise introduction

  +86 10 8231 5838

  ly@buaa.edu.cn

 • YAN Yang Deputy Director: overseas business travel authorization, internal support services

  +86 10 8231 7759

  yanyang@buaa.edu.cn

International Partnerships and Programs
 • XIA Juping Head of Office

  +86 10 8231 5481

  xjp@buaa.edu.cn

 • GAO Yuan Assistant Director. Germany, Nordic regions...

  +86 10 8231 5847

  gaoyuan@buaa.edu.cn

 • NIU Miaozhuo France, Spain, Belgium, Portugal, Italy, Greece

  +86 10 8231 5478

  niumz@buaa.edu.cn

 • ZHOU Mi Ireland, UK, the Netherlands

  +86 10 8233 8623

  zhoumi@buaa.edu.cn

 • CAO Qizheng Americas, Oceania, Asia (excl. Japan & South Korea), Turkey, Africa

  +86 10 8233 8394

  caoqizheng@buaa.edu.cn

 • CHEN Cui Japan, South Korea

  +86 10 8231 7687

  chencui@buaa.edu.cn

 • WANG Lingpei Russia, Ukraine, Belarus

  +86 10 8233 9376

  wanglingpei@buaa.edu.cn

 • HOU Yanan Program Manager

  +86 10 8233 8623

  hyn@buaa.edu.cn

 • CHEN Chao Program Manager

  +86 10 8233 8394

  chenchaocc@buaa.edu.cn

International Faculty and Scholars
 • CHEN Cui Head of Office

  +86 10 8231 7687

  chencui@buaa.edu.cn

 • WANG Lingpei International faculty, OEI programs, honorary titles, international conferences

  +86 10 8233 9376

  wanglingpei@buaa.edu.cn

 • WANG Yiqing International faculty, OEI programs, honorary titles, international conferences

  +86 10 8231 6020

  wangyiqing@buaa.edu.cn

Travel Authorization and Services
 • JIANG Yue Head of Office

  +86 10 8233 8759

  jiangyue@buaa.edu.cn

 • WU Lan Travel authorization & services

  +86 10 8233 7688

  cgk@buaa.edu.cn

 • RUN Tian Travel authorization & services

  +86 10 8233 7688

  cgk@buaa.edu.cn

 • WEN Xin Passports & visas services for staff

  +86 10 8233 8553

  cgk@buaa.edu.cn

 • XU Shu Finances & logistics

  +86 10 8233 8050